Gå videre til innhold
Tre dyktige sømoperatører hos Ekornes i Sykkylven. Fra venstre: Sharifa Esmat Hassan, Saada Mohammad Alshahad og Zeinab Mohammad.
Tre dyktige sømoperatører hos Ekornes i Sykkylven. Fra venstre: Sharifa Esmat Hassan, Saada Mohammad Alshahad og Zeinab Mohammad.

Pressemelding -

Ekornes får pris for mangfold

Ekornes kan ha satt norgesrekord i inkluderende rekruttering. De ansatte har bakgrunn fra mer enn 30 nasjoner.

Torsdag 9. september ble det klart at Ekornes er tildelt Mangfoldsprisen i Møre og Romsdal, for «sitt bevisste arbeid med å utnytte potensialet i mangfold – til gode både for virksomheten og ansatte med flerkulturell bakgrunn» (sitat fra juryen). Prisen deles ut av Kunnskapsdepartementet.

I likhet med størsteparten av norsk industri, opplevde Ekornes et brått fall i ordreinngangen i starten av korona-pandemien. Det gikk imidlertid ikke lang tid før det kom et kraftig oppsving, og da ble det fort nødvendig å skaffe mer arbeidskraft.

Gjennom målrettet rekrutteringsarbeid har Ekornes gjort rekordmange nyansettelser det siste året. En betydelig andel av disse kom til bedriften via NAV. Av 92 som har vært inne på prøvearbeid det siste året, har hele 87 fått fast jobb etterpå.

Til NRK sier NAV-direktør Stein Veland at Ekornes trolig har satt norgesrekord i inkluderende rekruttering. For Ekornes er dette resultatet av en lang og bevisst prosess.

En pris som motiverer

- For Ekornes er ikke mangfold først og fremst et honnørord. Det har for lengst blitt en del av vår hverdag, og en positiv følge av den måten vi jobber med rekruttering på. Når det er sagt er vi selvfølgelig svært stolte av å få en slik pris, og det motiverer til å arbeide enda hardere for å bevare dette mangfoldet, sier Roger Lunde, CEO i Ekornes.

  Ingen midlertidig ansatte

  Mye av suksessen skyldes at Ekornes har vært med på å skreddersy en samarbeidsavtale med NAV, som begge parter er svært fornøyd med. For NAV betyr den at mange ledige kommer ut i fast jobb. For Ekornes er lønnsom vekst en overordnet og strategisk målsetning, og stabil og god rekruttering er en nøkkel i dette arbeidet.

  Avtalen er utformet slik at NAV vet nøyaktig hvilke behov bedriften har, og kan se etter kandidater som med stor sannsynlighet passer i jobben. Ekornes har som rettesnor at de ikke skal bruke midlertidige medarbeidere når behovet for mer arbeidskraft oppstår.

  - Det er vi tydelige på fra den dagen de kommer inn til oss. Hovedgrunnen til det, er at mange av de manuelle arbeidsoppgavene våre krever lang opplæringstid. Da ser vi oss tjent med å ansette i stedet for å leie inn arbeidskraft og dermed ha stadig nye opplæringsrunder, sier Ramstad, som også tror at det virker motiverende å vite at det venter en fast jobb om samarbeidet fungerer etter hensikten.

   Krever god kommunikasjon

   Mangfoldsprisen har som formål å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. I dag har medarbeidere fra over 30 nasjoner sitt daglige virke hos Ekornes i Sykkylven.

   Det stiller krav til både god kommunikasjon og solide sosiale rammer. I samarbeid med voksenopplæringen gjennomfører Ekornes språkkurs både på og utenfor arbeidsplassen, på tidspunkt som er tilpasset skiftarbeidere. Det er et eksempel til etterfølgelse, mener Solgunn Janet Welle, avdelingsleder ved Sykkylven opplæringssenter.

   - Språkkunnskaper er ofte den viktigste grunnen til at innvandrere ikke klarer å få foten innenfor i norsk arbeidsliv. At en så stor arbeidsgiver som Ekornes tar ansvar og bruker mye ressurser på språkopplæring, er en viktig signaleffekt, sier hun.

    Trygt liv på og utenfor jobb

    For å ivareta det psykososiale miljøet best mulig har Ekornes i tillegg opprettet en egen mentorstilling, som bistår med alle de små og store utfordringene som følger med det å være i en ny livssituasjon.

    - Det kan være alt fra helt dagligdagse ting som privatøkonomi, skaffe seg fastlege, og finne transport til og fra jobb. Det hender også at jeg er med dem for å snakke med offentlige tjenester, eller sikrer direktekontakt med NAV, sier mentor Elin Marie Nordstrand, som tror denne ekstraservicen er med på å bedre både psykisk helse og trivsel på arbeidsplassen.

     De regionale vinnerne av Mangfoldsprisen går videre til en nasjonal kåring i høst, der det velges ut vinnere i kategoriene små, mellomstore og store bedrifter.

     For mer informasjon, kontakt:

     Konsernsjef Roger Lunde

     ved Executive Assistant Line Simensen

     line.simensen@ekornes.com / telefon: 909 80 829


     Emner

     Kategorier


     Ekornes er en ledende møbelprodusent grunnlagt i Norge og kjent for merker som Ekornes®, Stressless®, Svane® og IMG. Med produksjonsanlegg i Norge, USA, Thailand og Litauen har Ekornes produsert møbler for å forbedre hverdagen til mennesker i nesten et århundre. Gjennom sitt globale distribusjonsnettverk leverer Ekornes relevante produkter med kort leveringstid. Ekornes eies av Qumei Home Furnishing Group og Hillhouse Investments. For mer informasjon, se ekornes.com.

     Ekornes er Nordens største møbelprodusent, med hovedkontor i Sykkylven på vestkysten av Norge.

     Ekornes lager møbler som selges under merkenavnene Stressless®, Svane® og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge.

     Ekornes AS
     Ekornes AS, Industrivegen 1
     6222 Ikornnes
     Norge