Gå videre til innhold
Ekornes QM Holding Group – Operasjonell oppdatering

Pressemelding -

Ekornes QM Holding Group – Operasjonell oppdatering

Ekornes QM Holding gir i dag en operasjonell oppdatering med initiativer for å tilpasse konsernet til dagens markedsutvikling og beskytte gruppens robusthet for å sikre vedvarende konkurransekraft i markeder over hele verden. Konsernet gjør kapasitetsmessige tilpasninger i virksomheten i Norge, restrukturerer aktivitetene i Asia og iverksetter tiltak for å bedre kostnads- og marginutviklingen.

Ekornes er i dag den største møbelprodusenten i Norge og eier merkevarene Ekornes®, Stressless®, Svane®og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente møbelmerker. Produksjonen skjer ved konsernets åtte fabrikker, hvorav fem i Norge, en i USA, en i Thailand og en i Litauen. Ekornes selger sine produkter i 48 land via partnerkanaler.

Tilpasning til dagens markedsutvikling

Mens etterspørselen etter møbler økte betydelig under Covid-19-pandemien fra 2020 og inn i 2022, er etterspørselen nå på vei tilbake til nivået før pandemien. Kombinert med en generell nedgang i den globale økonomien har dette en negativ innvirkning på Ekornes sin salgs- og ordreutvikling. Samtidig legger økte kostnader press på marginene, spesielt råvarer og transport, noe som påvirker konsernets inntjening negativt i fjerde kvartal 2022 og inn i 2023.

– Markedsforholdene har endret seg og vi ser nå en normalisering av etterspørselen mot pre-Covid nivåer. Som følge av dette er vi nødt til å tilpasse produksjonskapasiteten, samt iverksette tiltak for å redusere kostnader og bedre lønnsomheten for å opprettholde langsiktig konkurransekraft. For å lykkes med å ivareta våre kunder, partnere og ansatte på lang sikt er vi avhengige av å være kostnadseffektive og konkurransedyktig, sier konstituert konsernsjef og finansdirektør Fredrik Ødegård Nilsen.

Ekornes tilpasser produksjonskapasiteten i hele konsernet og planlegger reduksjoner i arbeidsstyrken som tar organisasjonen tilbake til nivået før pandemien.

Produksjonen i Norge skal reduseres med inntil 150 årsverk. Dette kommer i tillegg til en kapasitetsreduksjon på 80 årsverk som ble gjennomført fra september i fjor. I tillegg vil støttefunksjoner og hovedkontoret bli redusert med opptil 40 årsverk.

– Ekornes har en lang tradisjon for å møte svingninger i markedet. Vi har gjort det tidligere og gjør det nå igjen å opprettholde konkurransekraften til selskapet, sier Ola Arne Ramstad, produksjonsdirektør i Ekornes.

I Asia vil Ekornes samle produksjonen i Thailand og avvikle aktivitetene i Vietnam. I tillegg vil produksjonskapasiteten reduseres gjennom nedbemanninger av til sammen rundt 700 årsverk. Ekornes har foretatt betydelige investeringer i produksjonsanlegget i Thailand for å samle all virksomhet i Asia på ett sted. Denne prosessen vil bli fullført i løpet av første kvartal 2023.

Sikre robusthet og konkurransekraft

Ekornes setter behovene til kunder og partnere høyt, samtidig som konsernet innfører ytterligere prisøkninger for å motvirke effekten av økte kostnader. Konsernet reduserer også investeringer og indirekte kostnader, i tillegg til å optimalisere produktporteføljen for å beskytte lønnsomheten og den finansielle soliditeten. Konsernet ser på robusthet og fleksibilitet som nøkkelen til å sikre bærekraftig drift og langsiktig lønnsomhet.

Effektene av organisasjonstilpasningene i Norge, omorganiseringen av aktivitetene i Asia og andre initiativ er forventet å få effekt fra andre halvdel av 2023.

Evnen til å levere relevante produkter med korte leveringstider står sentralt i Ekornes og har vært avgjørende for konsernets resultater, støttet av et solid distribusjonsnettverk og en gunstig diversifisering av råstofftilgang og markedstilstedeværelse.

– Effektiv produksjon, sterke merkevarer og innovativ produktutvikling er sentralt for vår konkurranseevne, og en forutsetning for å opprettholde vår sterke markedsposisjon og attraktivitet overfor kunder og sluttbrukere, sier Ødegård Nilsen.

Ekornes QM Holding vil publisere finansielle resultater for fjerde kvartal og hele 2022 i februar.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Fredrik Ødegård Nilsen, konstituert konsernsjef og finansdirektør i Ekornes AS
fon@ekornes.com
Tlf: +47 70 25 52 00

Related links

Emner


Om Ekornes QM Holding Group
Ekornes QM Holding AS ble stiftet 4. januar 2018 med formål å kjøpe opp Ekornes-konsernet. I mai 2018 ble det gitt tilbud om å kjøpe aksjene til alle Ekornes-aksjonærene. Aksjekjøpet ble gjennomført i august 2018 og konsernet ble tatt av Oslo Børs i oktober 2018. Det øverste norske morselskapet Ekornes QM Holding AS er et datterselskap av Qumei Home Furnishing Group. Ekornes QM Holding AS eier 100 % av aksjene i Ekornes AS.

Ekornes-gruppen er den eneste operative delen av Ekornes QM Holding Group. Ekornes er i dag den største møbelprodusenten i Norge og eier merkevarene Ekornes®, Stressless®, Svane® og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente møbelmerker. Produksjonen skjer ved konsernets åtte fabrikker, hvorav fem i Norge, en i USA, en i Thailand og en i Litauen. Ekornes selger sine produkter i store deler av verden via partnerkanaler.

Kontakter

Fredrik Ødegård Nilsen

Fredrik Ødegård Nilsen

CFO and interim CEO Ekornes AS Tel: +47 70 25 52 00

Ekornes er Nordens største møbelprodusent, med hovedkontor i Sykkylven på vestkysten av Norge.

Ekornes lager møbler som selges under merkenavnene Stressless®, Svane® og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge.

Ekornes AS
Ekornes AS, Industrivegen 1
6222 Ikornnes
Norge